កិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សាជាមួយនឹងជំនាញការបារាំង AFD (The Agence Française de Développement)   អំពីក្របខណ្ឌទស្សនទាន  និងស្តង់ដាគណនេយ្យសម្រាប់វិស័យសាធារណ:

កាលបរិច្ឆេទ៖ 1-02-2023 08:20 PM

នាព្រឹកថ្ងៃពុធ  ១១កើត ខែមាឃ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភ:  ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាលប្រជុំនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម  នៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ លោក សេង   តុលា អគ្គនាយករងនៃនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម អមដោយមន្រ្តីជំនាញ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សាជាមួយនឹងជំនាញការបារាំង AFD (The Agence Française de Développement)   អំពីក្របខណ្ឌទស្សនទាន  និងស្តង់ដាគណនេយ្យសម្រាប់វិស័យសាធារណ:  ដោយអនុលោមទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃការអនុវត្តស្តង់ដាគណនេយ្យសាធារណ:មូលដ្ឋានបង្គរ ។  កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីតំណាងមកអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ  និងអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា  នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ។