ទិវាអន្តរជាតិនារី ០៨ មីនា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមប្រធានបទ “ស្រី្តរួមគ្នារក្សាសន្តិភាព ដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍក្នុងយុគសម័យឌីជីថល”

កាលបរិច្ឆេទ៖ 7-03-2023 06:11 AM

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពិធីសំណេះសំណាលអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១១២ ទិវាអន្តរជាតិនារី ០៨ មីនា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមប្រធានបទ “ស្រី្តរួមគ្នារក្សាសន្តិភាព ដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍក្នុងយុគសម័យឌីជីថល”​​​​​​​