“សេចក្តីព្រាងស្តង់ដាចំណូលពីប្រតិបត្តិការដោះដូរ និង ចំណូលពីប្រតិបត្តិការមិនដោះដូរ” និង “ សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តស្តង់ដាគណនេយ្យចំណូលពីប្រតិបត្តិការដោះដូរ និងចំណូលពីប្រតិបត្តិការមិនដោះដូរ”

កាលបរិច្ឆេទ៖ 31-03-2023 05:10 PM

នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៩កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ នៅសាលប្រជុំនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ឯកឧត្តម ងី តាយី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសស្តង់ដាគណនេយ្យសម្រាប់វិស័យសាធារណៈ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារ ដើម្បីពិភាក្សាទៅលើ “សេចក្តីព្រាងស្តង់ដាចំណូលពីប្រតិបត្តិការដោះដូរ និង ចំណូលពីប្រតិបត្តិការមិនដោះដូរ” និង “ សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តស្តង់ដាគណនេយ្យចំណូលពីប្រតិបត្តិការដោះដូរ និងចំណូលពីប្រតិបត្តិការមិនដោះដូរ” ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ  និងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា។